یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


DL10STORAGE: 10 GB BandWidth: 250 GB
FTP account: Unlimited Database: no
Management: 24x7 Backup: no

9,000تومان ماهانه
99,000تومان سالانه
DL20STORAGE: 20 GB BandWidth: 500 GB
FTP account: Unlimited Database: no
Management: 24x7 Backup: no

19,000تومان ماهانه
199,000تومان سالانه
DL40STORAGE: 40 GB BandWidth: 800 GB
FTP account: Unlimited Database: no
Management: 24x7 Backup: no

39,000تومان ماهانه
399,000تومان سالانه
DL80STORAGE: 80 GB BandWidth: 1200 GB
FTP account: Unlimited Database: no
Management: 24x7 Backup: no

59,000تومان ماهانه
599,000تومان سالانه


تمامی حقوق برای پارس یونیکس محفوظ است