یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


VZ-Mini
RAM 64MB STORAGE 5GB
BandWidth 50GB Management 24 x 7
Panel

OS


19,000تومان ماهانه
VZ-512
RAM 512MB STORAGE 20GB
BandWidth 600GB Management 24 x 7
Panel

OS
59,000تومان ماهانه
VZ-1024
RAM 1024MB STORAGE 30GB
BandWidth 1000GB Management 24 x 7
Panel

OS
79,000تومان ماهانه
VZ-2048
RAM 2048MB STORAGE 50GB
BandWidth 1600GB Management 24 x 7
Panel

OS99,000تومان ماهانه
VZ-4096
RAM 4096MB STORAGE 80GB
BandWidth 2000GB Management 24 x 7
Panel

OS
139,000تومان ماهانه
VZ-8192
RAM 8192MB STORAGE 160GB
BandWidth 3600GB Management 24 x 7
Panel

OS179,000تومان ماهانه


تمامی حقوق برای پارس یونیکس محفوظ است